Projekat prikupljanja iskoristivih materijala u školama na području općine Zenica

  

 ˝ALBA Zenica˝  u saradnji sa općinom Zenica je pokrenula projekat odvojenog sakupljanja iskoristivih materijala na području općine Zenica . 

Sakupljanje iskoristivih materijala ( PET ambalaže, papira i folije ) predviđeno je u osnovnim, a u drugoj fazi i srednjim školama i obdaništima  u Zenici. 

Sakupljanje će se odvijati kontinuirano uz mehanizam sakupljanja, odvoza i otkupa koji dogovore partneri u projektu.

Partneri u projektu su:

  •        Općina Zenica
  •        Preduzeće „ALBA Zenica“ d.o.o
  •        Zeničke osnovne škole

U projektu učestvuje trinaest škola sa područja Općine Zenica , a to su :

 

 

NAZIV ŠKOLE

1

O.Š. ˝Edhem Mulabdić˝

2

O.Š. ˝Alija Nametak˝

3

O.Š. ˝Meša Selimović˝

4

O.Š. ˝Musa Ćazim Ćatić˝

5

O.Š. ˝Miroslav Krleža˝

6

O.Š. ˝Vladimir Nazor˝

7

O.Š. ˝Mak Dizdar˝

8

O.Š. ˝Skender Kulenović˝

9

O.Š. ˝Hasan Kikić˝

10

O.Š. ˝Hamza Humo˝

11

O.Š. ˝Ćamil Sijarić˝

12

O.Š. ˝Enver Čolaković˝

13

O.Š. Za odg.obraz.i rehabilitaciju

 

osoba sa poteškoćama u razvoju

Projekat je počeo u Novembru kada je i izvršena raspodjela posuda i promotivnog materijala, a planirano je da traje do Juna 2013 godine.

 


 

Postavljanje zelenih otoka

 

Početkom proljeća je ALBA Zenica nastavila sa postavljanjem zelenih otoka u Zenici, na kojima se vrši selektivno prikupljanje otpada koji se može reciklirati. Prvi zeleni otoci su postavljeni u osnovnim školama.

 

 

 

 

Выгодное предложение: фильтры для воды